Zwroty

Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy kwiatów ciętych, doniczkowych oraz bukietów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

2. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

3. Kwota wpłacona przez Zamawiającego wraz z kosztami przesyłki zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych przez Zamawiającego rzeczy bądź dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania.

5. Zwracany towar nie powinien nosić znamion uszkodzenia. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia zwracanych towarów przed uszkodzeniem.

6. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, powstałymi z wyłącznej winy Zamawiającego, ponosi on w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie koszty opakowania oraz przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający.

8. Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Sprzedający w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego i spełniony został obowiązek poinformowania Zamawiającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu tego świadczenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego, zaspokajająca jego indywidualne potrzeby (produkty na specjalne zamówienie), a także w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

 

.

Załącznik nr 2

                                    Formularz odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. F.H.U. "Dalia" Barbara Weryńska

ul. Rejtana 14b, 35-310 Rzeszów,  NIP: 813 347 86 15, tel: 608 028 830, e-mail: biuro@dalia24.pl

2. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:......................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Data zawarcia umowy: ...............................................................................................................................

4. Imię i Nazwisko Zamawiającego:...............................................................................................................

5. Adres Zamawiającego:.................................................................................................................................

6. Data:...............................................   7. Podpis Zamawiającego: ...............................................................