Reklamacje

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świeżości dostarczonych kwiatów należy zgłaszać pod numerem telefonu podanym na stronie lub na adres e-mail, w najkrótszym, możliwym terminie od momentu dostawy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia produktu lub samego produktu do siedziby Sprzedającego.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, identyczny bukiet zostanie przesłany ponownie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 48 godzin.

3. Reklamacje dotyczące zamiany jednego lub dwóch składników bukietu nie będą rozpatrywane i wynikają z ustaleń zamieszczonych w  regulaminie.

4. Reklamacje dotyczące upominków będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Protokół szkody, sporządzony przy odbiorze przesyłki, przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

5. Reklamacje można zgłaszać wypełniając formularz reklamacji i przesłać go listem  poleconym na adres kwiaciarni, na adres e-mail zamieszczony na stronie lub telefonicznie, pod numerem telefonu 608 028 830. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6.  Reklamowany towar należy odesłać na adres:

Firma Handlowo Usługowa „Dalia”

al. T. Rejtana 14B

35-310 Rzeszów

7. Koszty przesyłek zwrotnych z reklamowanymi towarami ponosi Sprzedający, pod warunkiem, że jest to najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedającego.

8. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, nowy towar zostanie wysłany na podany przez Zamawiającego adres lub jeżeli to nie będzie możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy.

9. Kwota wpłacona przez Zamawiającego zostanie zwrócona w terminie 14 dni od momentu udokumentowanego zwrotu towaru, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

10. Koszty ponownej wysyłki towaru ponosi Sprzedający, zostaną również zwrócone udokumentowane koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Zamawiającego.

11. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia reklamowanych towarów przed uszkodzeniem.

12. Reklamacje towarów uszkodzonych w trakcie transportu, wynikających z ich nienależytego zapakowania i zabezpieczenia przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane i na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.

 

 

Załącznik nr 1

                                                          Formularz reklamacji

F.H.U. „Dalia”Barbara Weryńska                                                                                  ……………………

Al. T. Rejtana 14 b                                                                                                             Data wpływu

35-310 Rzeszów

Imię i Nazwisko Klienta:………………………………………………………………...............................

Adres Klienta:…………………………………………………………………………................................

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..............................

Adres e-mail:…………………………………………………………………………….............................

                                                         Opis przedmiotu reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………….………..

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

…………………………..                                                                                       ………..……………...

Podpis pracownika sklepu                                                                                              Podpis Klienta