Regulamin

 

I

Ogólne

Kwiaciarnia internetowa www.dalia24.pl prowadzona jest przez Firmę Handlowo Usługową „Dalia” Barbara Weryńska (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 14B, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP 813-347-86-15, REGON 180387195. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres e-mail: biuro@dalia24.pl, tel. 608 028 830.

1. Sprzedający za pośrednictwem strony internetowej www.dalia24.pl lub przez telefon (koszt połączenia wg. stawek operatora właściwego dla Zamawiającego) prowadzi sprzedaż detaliczną, doręczanie kwiatów oraz upominków.

2. Dostawy kwiatów ciętych, bukietów oraz kwiatów doniczkowych realizowane są jedynie na terenie Rzeszowa i okolic. Dostawy upominków są realizowane na terenie całego kraju w formie wysyłkowej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

3. Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie jego przyjęcia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Zawarcie umowy sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego za zamówiony przez niego towar oraz ewentualne koszty dostarczenia tego towaru.

 

II

Realizacja zamówień i terminy realizacji

1. Przedmiotem zamówienia mogą być kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, bukiety oraz upominki znajdujące się w asortymencie Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru pełnowartościowego, bez uszkodzeń oraz bez wad.

2. Aby złożyć zamówienie, Zamawiający powinien zarejestrować się na stronie internetowej kwiaciarni zakładając konto w zakładce „rejestracja”, zalogować się w zakładce „logowanie”, a następnie wybrać żądany towar, jego ilość, dodać do koszyka oraz potwierdzić zamówienie przyciskiem „zamawiam i płacę”. Składanie zamówienia może odbywać się również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.dalia24.pl oraz w treści Regulaminu. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Zamawiający zostanie ostatecznie poinformowany o charakterystyce składanego zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem jego przedmiotu, sposobu, w jaki Sprzedający będzie kontaktował się z Zamawiającym, obowiązku zapłaty jaki wiąże się z dokonaniem zamówienia oraz wymienieniem łącznej kwoty, jaką Zamawiający ma zapłacić wraz z określeniem kosztów związanych z transportem i dostarczeniem zamawianego towaru.   

3. Po złożeniu zamówienia, na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiający otrzyma wiadomość o jego przyjęciu przez Sprzedającego oraz o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Ponadto, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o tym fakcie również droga mailową. Sprzedający może również kontaktować się z Zamawiającym telefonicznie celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

4. Dostawy towarów na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nie przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą przez pracownika kwiaciarni lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej. Dostawy poza terenem Rzeszowa (tj. w odległości przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą jedynie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

5. Zamówienia będą realizowane dopiero po potwierdzonej wpłacie na konto Sprzedającego.

6. Zamówienia realizowane będą w następujących terminach:

- na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nie przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) – zamówienia na bukiety, kwiaty cięte oraz upominki realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu pozytywnej weryfikacji wpłaty na konto firmy;

-  na terenie całej Polski – zamówienia na wszystkie artykuły podane na stronie (nie dotyczy bukietów i kwiatów ciętych oraz doniczkowych) realizowane będą w formie paczek i przesyłek pocztowych lub paczek i przesyłek priorytetowych zgodnie z wytycznymi Firmy Kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

 

7. Kwiaty doręczane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00. Za doręczenie w godzinach przed 10.00 i po 20.00 pobierana jest dodatkowa opłata wg. poniższej tabeli:

 

Godzina dostarczenia

Dodatkowa opłata

20:00 – 22:00

20 PLN

22:00 – 00:00

40 PLN

00:00 – 06:00

60 PLN

06:00 – 10:00

20 PLN

 

Jeżeli termin dostarczenia kwiatów wypada w sobotę lub niedzielę, zamówienie powinno zostać złożone najpóźniej do piątku do godz. 12.00

8. Przesyłki do szpitali, hoteli, banków oraz innych budynków użyteczności publicznej dostarczane będą do recepcji bądź sekretariatu.

9. W przypadku dostawy zamówienia przez pracownika kwiaciarni bądź firmę kurierską, jeżeli pracownik kwiaciarni lub kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawiona zostanie wiadomość z informacją o zamówionej przesyłce oraz danych kontaktowych Sprzedającego, w celu kontaktu odbiorcy zamówienia ze Sprzedającym i ustalenia terminu odbioru niedostarczonego zamówienia. W przypadku braku reakcji ze strony Odbiorcy zamówienia lub Zamawiającego, zamówienie uważa się za zrealizowane.

10. Firma Handlowo Usługowa „Dalia” nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego błędnych informacji.

11. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnych informacji, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami zamówienia oraz przesyłki zwrotnej.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia. W takim przypadku kwota wpłacona zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

13. Zmiany w bukiecie wynikające z upodobań Zamawiającego będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym, pod warunkiem, że będzie to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany dokonane w kompozycjach muszą zostać potwierdzone przez Zamawiającego na trwałym nośniku. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z dokonanych przez Zamawiającego zmian, zostaną doliczone do zamówienia i pokryte przez Zamawiającego. W przypadku braku jednego lub dwóch składników bukietu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym o podobnej wartości i pasującym do całości bukietu.

14. W przypadku komponowania własnej kompozycji kwiatowej przy użyciu konfiguratora bukietów, ostateczny bukiet może nieco odbiegać od oczekiwań klienta i wynikać z kreatywności pracownika kwiaciarni oraz pasujących do całości bukietu dodatków (zieleń cięta, kolor opakowania itp.).

 

III

Koszty

1. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami w PLN, zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy:

Bukiety i kwiaty cięte:

- odbiór osobisty – 0,00 PLN

- przy zamówieniach powyżej 60 PLN – dostawa na terenie Rzeszowa i okolic - bezpłatnie

- przy zamówieniach poniżej 60 PLN dostawa na terenie Rzeszowa i okolic - 15 PLN.

- w odległości przekraczającej 10 km od Rzeszowa zamówienia na kwiaty cięte i bukiety nie będą realizowane.

 

 

Upominki, świece i pozostałe artykuły:

- dostawy towarów na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nieprzekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą przez pracownika kwiaciarni lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

- dostawy poza terenem Rzeszowa realizowane będą jedynie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Koszty wysyłki ustalane są wg. aktualnie obowiązującego cennika Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 

Firma kurierska – 18 PLN – przy płatności przelewem.

 

Firma kurierska – 23 PLN – przy płatności za pobraniem.

 

Firma Handlowo Usługowa „Dalia” zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy towarów, jednak nie może to wiązać się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Zamawiającego.

 

IV

Formy płatności

 

Sprzedający respektuje następujące formy płatności:

- przelewem zwykłym;

- przelewem elektronicznym;

- za pobraniem.

Płatności przelewem elektronicznym dokonywane będą za pośrednictwem firmy PayU S.A.

 

V

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świeżości dostarczonych kwiatów należy zgłaszać pod numerem telefonu podanym na stronie lub na adres e-mail, w najkrótszym, możliwym terminie od momentu dostawy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia produktu lub samego produktu do siedziby Sprzedającego.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, identyczny bukiet zostanie przesłany ponownie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 48 godzin.

3. Reklamacje dotyczące zamiany jednego lub dwóch składników bukietu nie będą rozpatrywane i wynikają z ustaleń zamieszczonych w  regulaminie.

4. Reklamacje dotyczące upominków będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Protokół szkody, sporządzony przy odbiorze przesyłki, przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

5. Reklamacje można zgłaszać wypełniając formularz reklamacji i przesłać go listem  poleconym na adres kwiaciarni, na adres e-mail zamieszczony na stronie lub telefonicznie, pod numerem telefonu 608 028 830. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6.  Reklamowany towar należy odesłać na adres:

Firma Handlowo Usługowa „Dalia”

al. T. Rejtana 14B

35-310 Rzeszów

7. Koszty przesyłek zwrotnych z reklamowanymi towarami ponosi Sprzedający, pod warunkiem, że jest to najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedającego.

8. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, nowy towar zostanie wysłany na podany przez Zamawiającego adres lub jeżeli to nie będzie możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy.

9. Kwota wpłacona przez Zamawiającego zostanie zwrócona w terminie 14 dni od momentu udokumentowanego zwrotu towaru, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

10. Koszty ponownej wysyłki towaru ponosi Sprzedający, zostaną również zwrócone udokumentowane koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Zamawiającego.

11. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia reklamowanych towarów przed uszkodzeniem.

12. Reklamacje towarów uszkodzonych w trakcie transportu, wynikających z ich nienależytego zapakowania i zabezpieczenia przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane i na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.

 

Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy kwiatów ciętych, doniczkowych oraz bukietów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

2. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

3. Kwota wpłacona przez Zamawiającego wraz z kosztami przesyłki zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych przez Zamawiającego rzeczy bądź dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania.

5. Zwracany towar nie powinien nosić znamion uszkodzenia. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia zwracanych towarów przed uszkodzeniem.

6. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, powstałymi z wyłącznej winy Zamawiającego, ponosi on w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie koszty opakowania oraz przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający.

8. Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Sprzedający w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego i spełniony został obowiązek poinformowania Zamawiającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu tego świadczenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego, zaspokajająca jego indywidualne potrzeby (produkty na specjalne zamówienie), a także w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu po terminie wykonania usługi, jeżeli usługa ta została wykonana w ustalonym terminie i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 

VI

Polityka prywatności

1. Respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz szanując prawa naszych Klientów zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych przez nas danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe podczas przeglądania stron naszego sklepu, jednak jest niezbędne w momencie składania zamówienia. W celu prawidłowej   i szybkiej obsługi niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko; 

- adres zamieszkania;

- nr telefonu;

- adres e-mail

3. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane przechowywane są jedynie w celu ułatwienia w przyszłości zakupów w naszym sklepie.

4. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.)

5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

6. Podane przez Klienta dane osobowe zostaną udostępnione:

- w celu realizacji płatności – firmie PayU S.A., która jest Administratorem Danych Osobowych.

- w celu realizacji przesyłki – pracownikowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać taką informację na adres e – mail podany na stronie sklepu lub listem poleconym na adres Sprzedającego : F.H.U. „Dalia”, al. T. Rejtana 14b, 35-310 Rzeszów.

 

VII

Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Sprzedający wprowadzając zmiany w treści Regulaminu opublikuje zmieniony tekst na stronie internetowej www.dalia24.pl oraz poinformuje Użytkowników posiadających zarejestrowane konta o wprowadzonych zmianach przy użyciu poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia ich na stronie głównej  www.dalia24.pl oraz wysłania stosownych informacji do posiadających zarejestrowane konta Użytkowników. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

 

 Załącznik nr 1

                                                          Formularz reklamacji

F.H.U. „Dalia”Barbara Weryńska                                                                                  ……………………

Al. T. Rejtana 14 b                                                                                                             Data wpływu

35-310 Rzeszów

Imię i Nazwisko Klienta:………………………………………………………………...............................

Adres Klienta:…………………………………………………………………………................................

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………..............................

Adres e-mail:…………………………………………………………………………….............................

 

Opis przedmiotu reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………….………..

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

…………………………..                                                                                       ………..……………...

Podpis pracownika sklepu                                                                                              Podpis Klienta

 

 

Załącznik nr 2

                                          Formularz odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. F.H.U. "Dalia" Barbara Weryńska

ul. Rejtana 14b, 35-310 Rzeszów,  NIP: 813 347 86 15, tel: 608 028 830, e-mail: biuro@dalia24.pl

2. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:......................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. Data zawarcia umowy: ...............................................................................................................................

4. Imię i Nazwisko Zamawiającego:...............................................................................................................

5. Adres Zamawiającego:.................................................................................................................................

6. Data:...............................................   7. Podpis Zamawiającego: ...............................................................

 

Nowy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.

 I

 Ogólne

 Kwiaciarnia internetowa www.dalia24.pl prowadzona jest przez Firmę Handlowo Usługową „Dalia” Barbara Weryńska (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 14B, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP 813-347-86-15, REGON 180387195. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres e-mail: werynska.barbara@gmail.com, tel. 608 028 830.

 1. Sprzedający za pośrednictwem strony internetowej www.dalia24.pl lub przez telefon (koszt połączenia wg. stawek operatora właściwego dla Zamawiającego) prowadzi sprzedaż detaliczną, doręczanie kwiatów oraz upominków.

 2. Dostawy kwiatów ciętych, bukietów oraz kwiatów doniczkowych realizowane są jedynie na terenie Rzeszowa i okolic. Dostawy upominków są realizowane na terenie całego kraju w formie wysyłkowej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 3. Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie jego przyjęcia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym Zawarcie umowy sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego za zamówiony przez niego towar oraz ewentualne koszty dostarczenia tego towaru.

II

Realizacja zamówień i terminy realizacji

1. Przedmiotem zamówienia mogą być kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, bukiety oraz upominki znajdujące się w asortymencie Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru pełnowartościowego, bez uszkodzeń oraz bez wad.

2. Aby złożyć zamówienie, Zamawiający powinien zarejestrować się na stronie internetowej kwiaciarni zakładając konto w zakładce „rejestracja”, zalogować się w zakładce „logowanie”, a następnie wybrać żądany towar, jego ilość, dodać do koszyka oraz potwierdzić zamówienie przyciskiem „zamawiam i płacę”. Składanie zamówienia może odbywać się również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.dalia24.pl oraz w treści Regulaminu. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Zamawiający zostanie ostatecznie poinformowany o charakterystyce składanego zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem jego przedmiotu, sposobu, w jaki Sprzedający będzie kontaktował się z Zamawiającym, obowiązku zapłaty, jaki wiąże się z dokonaniem zamówienia oraz wymienieniem łącznej kwoty, jaką Zamawiający ma zapłacić wraz z określeniem kosztów związanych z transportem i dostarczeniem zamawianego towaru.  

3. Po złożeniu zamówienia, na wcześniej wskazany adres e-mail Zamawiający otrzyma wiadomość o jego przyjęciu przez Sprzedającego oraz o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Ponadto, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o tym fakcie również droga mailową. Sprzedający może również kontaktować się z Zamawiającym telefonicznie celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

4. Dostawy towarów na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nie przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą przez pracownika kwiaciarni lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej. Dostawy poza terenem Rzeszowa (tj. w odległości przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą jedynie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

5. Zamówienia będą realizowane dopiero po potwierdzonej wpłacie na konto Sprzedającego.

6. Zamówienia realizowane będą w następujących terminach:

- na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nie przekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) – zamówienia na bukiety, kwiaty cięte oraz upominki realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu pozytywnej weryfikacji wpłaty na konto firmy;

-  na terenie całej Polski – zamówienia na wszystkie artykuły podane na stronie (nie dotyczy bukietów i kwiatów ciętych oraz doniczkowych) realizowane będą w formie paczek                i przesyłek pocztowych lub paczek i przesyłek priorytetowych zgodnie z wytycznymi Firmy Kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

7. Kwiaty doręczane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00. Za doręczenie w godzinach przed 10.00 i po 20.00 pobierana jest dodatkowa opłata wg. poniższej tabeli:

Godzina dostarczenia

Dodatkowa opłata

20:00 – 22:00

20 PLN

22:00 – 00:00

40 PLN

00:00 – 06:00

60 PLN

06:00 – 10:00

20 PLN

 

Jeżeli termin dostarczenia kwiatów wypada w sobotę lub niedzielę, zamówienie powinno zostać złożone najpóźniej do piątku do godz. 12.00

8. Przesyłki do szpitali, hoteli, banków oraz innych budynków użyteczności publicznej dostarczane będą do recepcji bądź sekretariatu.

9. W przypadku dostawy zamówienia przez pracownika kwiaciarni bądź firmę kurierską, jeżeli pracownik kwiaciarni lub kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawiona zostanie wiadomość z informacją o zamówionej przesyłce oraz danych kontaktowych Sprzedającego, w celu kontaktu odbiorcy zamówienia ze Sprzedającym             i ustalenia terminu odbioru niedostarczonego zamówienia. W przypadku braku reakcji ze strony Odbiorcy zamówienia lub Zamawiającego, zamówienie uważa się za zrealizowane.

10. Firma Handlowo Usługowa „Dalia” nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego błędnych informacji.

11. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnych informacji, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami zamówienia orazprzesyłki zwrotnej.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku. W takim przypadku kwota wpłacona zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

13. Zmiany w bukiecie wynikające z upodobań Zamawiającego będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym, pod warunkiem, że będzie to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany dokonane w kompozycjach muszą zostać potwierdzone przez Zamawiającego na trwałym nośniku. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z dokonanych przez Zamawiającego zmian, zostaną doliczone do zamówienia      i pokryte przez Zamawiającego. W przypadku braku jednego lub dwóch składników bukietu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym o podobnej wartości i pasującym do całości bukietu.

14. W przypadku komponowania własnej kompozycji kwiatowej przy użyciu konfiguratora bukietów, ostateczny bukiet może nieco odbiegać od oczekiwań klienta i wynikać z kreatywności pracownika kwiaciarni oraz pasujących do całości bukietu dodatków (zieleń cięta, kolor opakowania itp.).

 

 III

Koszty

1. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami w PLN, zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy:

Bukiety i kwiaty cięte:

- odbiór osobisty – 0,00 PLN

- przy zamówieniach powyżej 60 PLN – dostawa na terenie Rzeszowa i okolic - bezpłatnie

- przy zamówieniach poniżej 60 PLN dostawa na terenie Rzeszowa i okolic - 15 PLN.

- w odległości przekraczającej 10 km od Rzeszowa zamówienia na kwiaty cięte i bukiety nie będą realizowane.

Upominki, świece i pozostałe artykuły:

- dostawy towarów na terenie Rzeszowa i okolic (tj. w odległości nieprzekraczającej 10 km od granic Rzeszowa) realizowane będą przez pracownika kwiaciarni lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

- dostawy poza terenem Rzeszowa realizowane będą jedynie za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Koszty wysyłki ustalane są wg. aktualnie obowiązującego cennika Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Firma kurierska – 18 PLN – przy płatności przelewem.

Firma kurierska – 23 PLN – przy płatności za pobraniem.

Firma Handlowo Usługowa „Dalia” zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy towarów, jednak nie może to wiązać się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Zamawiającego.

 

IV

Formy płatności

Sprzedający respektuje następujące formy płatności:

- przelewem zwykłym;

- przelewem elektronicznym;

- za pobraniem.

Płatności przelewem elektronicznym dokonywane będą za pośrednictwem firmy PayU S.A.

 

V

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świeżości dostarczonych kwiatów należy zgłaszać pod numerem telefonu podanym na stronie lub na adres e-mail, w najkrótszym, możliwym terminie od momentu dostawy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia produktu lub samego produktu do siedziby Sprzedającego.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, identyczny bukiet zostanie przesłany ponownie   w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 48 godzin.

3. Reklamacje dotyczące zamiany jednego lub dwóch składników bukietu nie będą rozpatrywane i wynikają z ustaleń zamieszczonych w  regulaminie.

4. Reklamacje dotyczące upominków będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Protokół szkody, sporządzony przy odbiorze przesyłki, przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

5. Reklamacje można zgłaszać wypełniając formularz reklamacji i przesłać go listem  poleconym na adres kwiaciarni, na adres e-mail zamieszczony na stronie lub telefonicznie, pod numerem telefonu 608 028 830. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6.  Reklamowany towar należy odesłać na adres:

 Firma Handlowo Usługowa „Dalia”

al. T. Rejtana 14B

35-310 Rzeszów

7. Koszty przesyłek zwrotnych z reklamowanymi towarami ponosi Sprzedający, pod warunkiem, że jest to najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedającego.

8. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, nowy towar zostanie wysłany na podany przez Zamawiającego adres lub jeżeli to nie będzie możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy.

9. Kwota wpłacona przez Zamawiającego zostanie zwrócona w terminie 14 dni od momentu udokumentowanego zwrotu towaru, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

10. Koszty ponownej wysyłki towaru ponosi Sprzedający, zostaną również zwrócone udokumentowane koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Zamawiającego.

11. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia reklamowanych towarów przed uszkodzeniem.

12. Reklamacje towarów uszkodzonych w trakcie transportu, wynikających z ich nienależytego zapakowania i zabezpieczenia przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane      i na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.

 

Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy kwiatów ciętych, doniczkowych oraz bukietów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

2. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

3. Kwota wpłacona przez Zamawiającego wraz z kosztami przesyłki zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tej samej formie płatności, jaką dokonano zakupu.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych przez Zamawiającego rzeczy bądź dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania.

5. Zwracany towar nie powinien nosić znamion uszkodzenia. Zamawiający jest zobowiązany do należytego zapakowania i zabezpieczenia zwracanych towarów przed uszkodzeniem.

6. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, powstałymi z wyłącznej winy Zamawiającego, ponosi on w takiej sytuacji pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie koszty opakowania oraz przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający.

8. Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.   o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Sprzedający w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego i spełniony został obowiązek poinformowania Zamawiającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu tego świadczenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego, zaspokajająca jego indywidualne potrzeby (produkty na specjalne zamówienie), a także w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu po terminie wykonania usługi, jeżeli usługa ta została wykonana w ustalonym terminie i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 

VI

Polityka prywatności

 

Respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz szanując prawa naszych Klientów zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych przez nas danych osobowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wejściem w życie, dnia 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", poniżej zebrane zostały wszelkie niezbędne informacje:

1. Ko jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa „Dalia” Barbara Weryńska z siedzibą w Rzeszowie.

Adres: al. T. Rejtana 14 B, 35-310 Rzeszów

2. Jak się z nami skontaktować?

Wszelkie pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: werynska.barbara@gmail.com.

3. W jakich celach są przetwarzane dane osobowe i jaka jest podstawa prawna?

Państwa dane osobowe są zbierane w celu:

- umożliwienia świadczenia naszych usług drogą elektroniczną;

- dokonywania płatności drogą elektroniczną;

- rozpatrywania reklamacji;

- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczonymi usługami.

Podstawą prawną przetwarzania danych w każdym z celów, jest uzasadniony interes administratora danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa wycofana w każdym momencie, wystarczy nas o tym fakcie powiadomić.

4. Jakie dane mogą Państwo nam udostępnić, jeżeli wyrazicie na to zgodę?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe podczas przeglądania stron naszego sklepu, jednak jest niezbędne w momencie składania zamówienia. W celu prawidłowej i szybkiej obsługi niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- nr telefonu;

- adres zamieszkania.

Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane przechowywane są jedynie w celu ułatwienia w przyszłości zakupów w naszym sklepie.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

- w celu realizacji płatności – firmie PayU S.A.;

- w celu realizacji przesyłki – pracownikowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej

6. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi, lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu prawa wynikające z artykułów Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych 2018, czyli:

- prawo do uzyskania od administratora informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie zrealizować naszych usług, np. dostarczyć bukietu, wysłać zamówionego produktu, itp.

9. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

VII

Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty     w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Sprzedający wprowadzając zmiany w treści Regulaminu opublikuje zmieniony tekst na stronie internetowej www.dalia24.pl oraz poinformuje Użytkowników posiadających zarejestrowane konta o wprowadzonych zmianach przy użyciu poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia ich na stronie głównej  www.dalia24.pl oraz wysłania stosownych informacji do posiadających zarejestrowane konta Użytkowników. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

 

Załącznik nr 1

Formularz reklamacji

 

F.H.U. „Dalia”Barbara Weryńska                                                                ……………………

Al. T. Rejtana 14 b                                                                                         Data wpływu

35-310 Rzeszów

Imię i Nazwisko Klienta:………………………………………………………………............................................................

Adres Klienta:………………………………………………………………………….............................................................

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………...........................................................

Adres e-mail:……………………………………………………………………………..........................................................

Opis przedmiotu reklamacji:…………………………………………………………………………………………………...........

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

    …………………………..                                                                                    ………..……………...

Podpis pracownika sklepu                                                                                              Podpis Klienta

 

Załącznik nr 2

 Formularz odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

1. F.H.U. "Dalia" Barbara Weryńska

ul. Rejtana 14b, 35-310 Rzeszów,  NIP: 813 347 86 15, tel: 608 028 830, e-mail: biuro@dalia24.pl

2. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Data zawarcia umowy: .......................................................................................................................................................

4. Imię i Nazwisko Zamawiającego:....................................................................................................

5. Adres Zamawiającego:...................................................................................................................

6. Data:.............................................. 7. Podpis Zamawiającego: .....................................................